Põhitegevus

Põhitegevus seisneb tarbijatele nende õiguste ja kohustuste teavitamises  ning selgitamises (õigus valida kaupu ja teenuseid, mis on ohutud tarbija elule, tervisele ja varale,  saada pakutavate kaupade ja teenuste kohta vajalikku ja tõest teavet, saada tarbijaõigusalast teavet, nõuda kahjude hüvitamist, taotleda oma huvide arvestamist tarbijapoliitikat kujundavate otsuste tegemisel).