Töö korraldamine

Organisatsioonil pole allorganisatsioone. Miks?

Paljude külade raamatukogudes on võimalik kasutada tasuta Internetti, paljudes peredes on arvutid ja telefonid. Need asjaolud võimaldavad elanikkonna suuremal osal lahendada oma tarbijaküsimus sidevahendeid kasutades.

Organisatsiooni valdades elavatest liikmetest, keda koolitatakse ja varustatakse tarbijainfoga, on loodud võrgustik. Nemad jagavad tarbijateadmisi või infomaterjale kohalikele elanikele, kes seda vajavad.

Organisatsioon töötab vabatahtlikkuse alusel, st pole palgalist tööjõudu. Ürituse läbiviimiseks luuakse töögrupp nendest liikmetest, kes soovivad kaasa aidata.

Tule liikmeks

Juhtub, et mõnikord saad sa vigase toote või sind teenindatakse hoolimatult.
Mida teha, et selliseid olukordi tuleks ette võimalikult harva?

  1. Sa pead teadma, kuidas toimida, kui oled sattunud ebameeldivasse (puudusega toode või hoolimatu teenindus) olukorda
  2. Sa pead teadma, kust leida need inimesed, kes saavad aidata, kui Sind ei aidanud need, kes oleksid seda pidanud algselt tegema (kauplus või teenindust pakkuv firma)
  3. Sa pead ka ise palju õppima ja oskama nõuda, et puudusega tooted ja hoolimatu teenindus muutuksid aina harvemaks.

Kas Sul jätkub aega ja huvi käia pidevalt infoüritustel? Nutikam oleks need teadmised saada juba õpiajal koolis. Kas aga pingelised õppeprogrammid seda võimaldavad? Pisut uskumatu, kuid ometi peaks see olema võimalik. Selleks on vaja ka sinu abi.

Kui oled lapsega pikemat aega kodus ja tunned vajadust vahel välja minna, et teistega suhelda, kui oled pensionil olev aktiivse hoiakuga inimene, kes tahab muuta midagi enda ümber paremaks, kui oled innukas maailmaparandaja – tule meie juurde. Tule meie juurde kas vabathtlikuks või organisatsiooni liikmeks, võta kaasa (kui on) tarbijakaitse teadmiste arendamise mõte (kas ideetasemel või koos lahenduse pakkumisega), mida saaks kasutada koolitunnis ülesandena, mänguna, võõrkeeletunnis terminite õppimisel jne.
Kui arvad, et Sinu mõte on tühine või mitterakendatav, siis tea, et igas mõttes peitub midagi head ja väärtuslikku, see tuleb vaid üles leida. Koos arutades on mõtte positiivse väärtuse tabamine kiirem.

Ja veel – kui soovid tööturul jalga ukse vahele saada, siis meiega koos tegutsedes saad vabatahtliku töö kogemuse ja punkti elulukku.
Kui oled üliõpilane, soorita meie juures oma praktika.

Ära ole oma mõtte või ideega üksi. Äkki on see rakendatav. Tule ja teeme ära!