SOLVIT

Mis on SOLVIT ja mis on tema eesmärk?
SOLVIT loodi 2002.a. SOLVITit haldab Euroopa Komisjoni Siseturu ja teenuste peadirektoraat. See on tasuta kasutajasõbralik teenus.

SOLVITi eesmärgiks on aidata Euroopa Liidu kodanikel ja ettevõtetel leida siseturul tekkivatele probleemidele praktilisi lahendusi. Ta käsitleb piiriülese iseloomuga probleeme, mis on tingitud Euroopa Liidu õigustiku väärast kohaldamisest liikmesriikide ametiasutuste poolt.

Kuidas SOLVIT töötab?

Probleemi lahendamiseks töötab 2 SOLVITi keskust: üks on see, kellele laekus abipalve ja teine – kus tekkis probleem.

Kui esitatakse probleem SOLVITile, siis kaebuse saanud keskus:

 • kontrollib, kas juhtum kuulub SOLVITi pädevusse ning võtab kaebuse esitajaga ühendust seitsme päeva jooksul;
 • veendub, et kogu vajalik teave ja dokumendid oleksid esitatud;
 • hoiab kaebuse esitajat toimuvaga kursis.

Kui esitatakse probleem SOLVITile, siis keskus riigis, kus tekkis probleem:

 • kinnitab ühe nädala jooksul, kas esitatud juhtum võetakse vastu või mitte;
 • võtab ühendust asjaomase asutusega, et leida võimalikke lahendusi;
 • teeb ettepaneku juhtumi lahendamiseks.

Valdkonnad, kus SOLVIT saab aidata

 • Kodanike puhul: elamisload, kutsekvalifikatsiooni tunnustamine, mootorsõidukite registreerimine, tööalased õigused, sotiaalkindlustus, maksustamine, juhiload, jne.
 • Ettevõtete puhul: toodete turulepääs, teenuste osutamine, tegevuse alustamine füüsilisest isikust ettevõtjana, avalikud hanked, käibemaksutagastus, kapitali vaba liikumine, piirikontroll, jne.

SOLVIT ei saa aidata

 • Olukordade puhul, kus kohtumenetlus on juba algatatud
 • Ettevõtetevaheliste probleemide puhul
 • Tarbijate omavaheliste probleemide puhul
 • Tööandja ja töövõtja vaheliste probleemide puhul.

Kuidas saab esitada kaebuse?

Selleks tuleb täita elektrooniline kaebuse vorm. Selle leiab aadressilt: ec.europa.eu/solvit
SOLVITile esitatud probleemid püüab ta lahendada kümne nädala jooksul.

Eesti SOLVITi keskus
SOLVITil on keskused kõigis Euroopa Liidu 27-s liikmesriigis ning lisaks ka veel Islandil, Liechtensteinis ning Norras.
Eesti SOLVIT keskus asub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonnas.

Kontaktandmed

Harju 11, Tallinn 15072
Faks: 6 313 660
E-post: solvit.eesti@mkm.ee
Kontaktisikud:
– Tatjana Saarniit, telefon: 6 256 418
– Karl Stern, telefon: 6 256 405