1. Tarbijatel on lisaks õigustele ka kohustused

Mängutunnid Alatskivi, Vastseliina, Võnnu ja Värska lasteaedades. Tarbijakaitse tunnid Vastseliina, Võnnu ja Värska gümnaasiumide 5-ndates ja 12-ndates klassides. Teemadeks toitumine, tarbijakaitseseaduse tutvustamine. Tarbijaüritused Vastseliina, Värska ja Võnnu valdade täiskasvanutele.

2. Teaduselt tarbijale

logo_v

Teadlaste uuringute tulemused jäävad väga suures osas inimestele kättesaamatuks,sest teadusajakirjade artiklid on sageli võõrkeeles. Kuid ka emakeeles avaldatud teadusartiklist on tavainimesel raske aru saada seal kasutatava terminoloogia tõttu. Grundtvigi programmi õpikoostööprojekt Vilniuse Pedagoogikaülikooli, Visikuma Muižas Fondi ja Ljubljana Ülikooliga “Teaduselt tarbijale” (Science for Consumers) võimaldab tutvustada teadlaste uurimistulemusi laiemale auditooriumile.

Teema kvaliteetne toit pakub palju võimalusi selgitamaks toidu mõju tervisele. Sihtgrupiks projektis on tarbijad, kes valmistavad toitu, koostavad koolides menüüsid, tarbijad, kes hoolivad enda ja oma pere tervisest, loodusõpetuse õpetajad, kes saavad oma teadmisi levitada nii õpilastele kui täiskasvanutele, aga ka need, kes tegelevad toidu käitlemisega. Projekti käigus toimub mitmeid reise, et tutvuda tarbijate harimisega teistes maades ja arutada oma projekti käiku.

25.oktoober 2010 Tartus, hotelli TARTU konverentsisaalis
Koolitus õpetajatele ja tarbijakaitse organisatsiooni liikmetele
Teema: Toidu tootmine, tervis ja keskkond. Mahepõllumajandus
Allteemad: Kaasaegse tööstusliku toidutootmise põhimõtted ja probleemid
Mahetoidu tootmise printsiibid,
Mahetoidu teema kajastamine üldhariduskoolides,
Mahetoidu teema õpetamiseks kasutatavate täiendavate õppematerjalide ja -vahendite tutvustamine
Koolitaja: Sirli Pehme – Eesti Maaülikooli Mahekeskuse juhatajat

27.november, Harjumaal, Saku Päevakeskuses

Infopäev pensionäridele, puuetega inimestele
Teema: Kartul – kasvatamisest keetmiseni
Koolitaja: Viive Rosenberg, Saku Maaviljeluse Instituudi vanemteadur