Pildid ja esemed aktiivõppe metoodikas on abimaterjal õpetajale jätkusuutliku arengu käsitlemisel.
See on tõlge inglisekeelsest materjalist ESD Images and Objects Active Methodology Toolkit, vt. kodulehe inglisekeelset varianti, alajaotuse USEFUL all.