ugandi-tk-uus

Missioon

MTÜ Tarbijate Kaitse Ühendus UGANDI missiooniks on Kagu-Eesti linnades ja maa-asulates elavate inimeste tarbijateadmiste taseme tõstmine läbi koolituste, infopäevade korralduse ning tarbijainfo jagamise ja tarbijate huvide kaitse.

Visioon

Kagu-Eesti tarbijad on hästi informeeritud, teadlikud oma õigustest ja kohustustest ning koostööaltid oma huvide kaitsel. TKÜ UGANDI on usaldusväärne partner Kagu-Eestis tarbijate ühendamisel, koolitamisel ja nende huvide kaitsmisel.

Eesmärgid

Eesmärgiks on osaleda tarbijakaitsepoliitika kujundamisel ja elluviimisel, suurendada tarbijate mõjukust läbi pideva tarbijateadmiste täiendamise ning aidata kaasa tarbijaprobleemide lahendamisele kohalikul ja regionaalsel tasandil.

Tarbijahariduslik mäng “Teadlik tarbija”

© Copyright - Tarbijate Kaitse Ühendus UGANDI